Rengiamas žemės sklypo Švenčionių g. 4, Senamiesčio sen., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo esančio Švenčionių g. 4, Senamiesčio sen.,Vilniuje planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Rengimo pagrindas: – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013 m.gruodžio 06 d. įsakymas Nr. A30-3721 „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo Švenčionių g. 4 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“. Rengimo tikslas: – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statyniams ekspluatuoti pgal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Planavimo organizatorius: Petrunėlė Misiūnienė, gyv. Švenčionių g. 4-1, Vilniuje; Stasys Misiūnas, gyv. Švenčionių g. 4-1, Vilniuje; Gintarė Skerytė., gyv. Švenčionių g. 4-2, Vilniuje. Projekto rengėjas: UAB “Neranta“, A.Goštauto g.8-0214,Vilnius, [email protected], tel./fax. 231 21 43. Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti ir teikti pasiūlymus 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos projekto rengėjui ar planavimo organizatoriui. Telefonas pasiteiravimui: 8-699 42411