Rengiamas žemės sklypo Tarandėje (kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija Žemės sklypas Tarandėje (kadastro Nr. 0101/0171:1831)
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-28 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti žemės sklypo Tarandėje (kadastro Nr. 4103/0600:62) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypuose Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0171:1831) sprendinius inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-1336/19.

Skelbimas

Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius M.K.
Rengėjas UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-07-07 iki 2020-07-21 imtinai Pašilaičių seniūnijoje, Žemynos g. 1, LT-06126 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-376) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-07-07 iki 2020-07-21 imtinai Pašilaičių seniūnijoje, Žemynos g. 1, LT-06126 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-376) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Telefono nr. 852113331
Paslaugos gavėjo adresas Sporto g. 10, Vilnius
El. pašto adresas info@ideaurbana.lt