Rengiamas žemės sklypo, Tuskulėnų g. 3A, Žirmūnų sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informacija dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 (2014 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro įsakymu Nr.3D-1/D1-1 redakcija) patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Tuskulėnų g. 3A, Žirmūnų sen., Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas ir uždaviniai – suformuoti sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Projekto rengėjas – UAB “Aplinkos inžinerija”, Verkių g. 30B, Vilnius.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais gretimų sklypų savininkams, jų įgaliotiems asmenims bei kitiems suinteresuotiems asmenims galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių specialiojo plano rengėjo patalpose Verkių 30B, Vilnius, nuo 2015-04-13 iki 2015-05-06. Prašytume konkretų atvykimo laiką suderinti tel. 8(5) 230 68 69, el.paštu: opupalaigis@apin.lt.