Rengiamas žemės sklypo Uosių Sodų 2-oje g.9, SB „Ąžuolas“, Skl.Nr.37, (kad.Nr. 0101/0036:0192) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus mieste, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Uosių Sodų 2-oje g.9, SB „Ąžuolas“, Skl.Nr.37, Skl.kad.Nr. 0101/0036:0192 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – suformuoti apie 160kv.m. ploto SB „Ąžuolas“ bendro naudojimo teritorijoje įsiterpusį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančio sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties

Planavimo organizatorius – Audrius Brūzga, Imsrė Darija Sabaliūnas Brūzgienė

Projekto rengėjas – Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. svetlana.suboc@gmail.com

Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima adresu Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.