Rengiamas žemės sklypo Upokšnio g. 7, Salų kaime, Grigiškių sen, (kad. Nr. 0101/0042:209), formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ pranešame, kad rengiamas Upokšnio g. 7, Salų kaime, Grigiškių sen., Vilniaus mieste, žemės sklypo – (kad. Nr. 0101/0042:209), formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – padalyti sklypą į du vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypus. Planavimo organizatorius – Daiva Jakutienė ir Gediminas Adiklis. Projekto rengėjas – UAB „Geokada“, Laisvės pr. 71B-62, Vilnius, tel. 2472020. Matininkas – Ramūnas Kudžma, el. paštas: ramunas@geokada.lt Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr. 7937/0004:1199) savininkus ar jų atstovus dalyvauti projekto svarstyme ir derinime. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-02-02 iki 2015-02-13 adresu Laisvės pr. 71B-62, Vilnius, UAB „Geokada“ biuro patalpose.