Rengiamas žemės sklypo , Vaidotų g. 43, planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančo Vilniaus m., Panerių sen., Vaidotų g. 43, Kad.Nr.0101/0161: planas, prilyginamas teritorijų planavimo dokumentui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį – ALEKSANDRA MIROŠNIČENKO.

Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, , Vilnius. mob.: 862443221., laura.sketerskytė@gmail.com

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu, nuo šio paskelbimo, per 10d.d.. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.