Rengiamas žemės sklypo Vandentiekio g.29A ( naujai suteiktas adresas: Vandentiekio 56 ), kadastro Nr. 0101/0052:0013 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vandentiekio g.29A ( naujai suteiktas adresas: Vandentiekio 56 ), kadastro Nr. 0101/0052:0013 planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Rengimo pagrindas: – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2011 m.vasario 01d. įsakymas Nr. A649- 40(2.14.2.12-MP8) „Dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo Vandentiekio g. 29A planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“. Rengimo tikslas: – esamo žemės sklypo padidinimas ne daugiau kaip 6 arais laisvoje valstybinėje žemėje esamą, kai nėra galimybės suformuoti atskirų žemės sklypų. Planavimo iniciatorius: Petras Grėbliauskas, gyv. Vandentiekio g. 33-3, Vilnius. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Tel. Nr. (8-5) 211 22 34. Projekto rengėjas: UAB“Neranta“, A.Goštauto g. 8-0214,Vilnius, info@neranta.lt, Tel. 231 21 43. Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti ir teikti pasiūlymus 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos projekto rengėjui ar planavimo organizatoriui. Telefonas pasiteiravimui: 8-699 42411.