Rengiamas Žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vytenio g. 63.

Informuojame, kad rengiamas Žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių koregavimas
sklype Nr. 2 Vytenio g. 63.
Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
2019-11-12 įsakymas Nr. A30-2286/19, 2020-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis
Nr. A615-2/20 bei 2019-11-12 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d.
sprendimu Nr. 1-141 ,,Dėl žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto
žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 Vytenio g. 63A (kadastro Nr.
0101/0055:209) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakeisti
detaliuoju planu suplanuotus ir nustatyti kitus naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo K. Buivydas, tel. 85 211 2753.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko
g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.
Su rengiamu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-03-02 iki 20020-03-16
imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis
asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 981 7868.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar)
LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-612) visą, susipažinimui su rengiamu
detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.

Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-11-12 įsakymas Nr. A30-2286/19, 2020-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-2/20 bei 2019-11-12 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius J. S. ir A. S. (privatūs asmenys)
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 2163867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu su rengiamu dokumentu susipažinti nuo 2020-03-02 iki 2020-03-16
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas apie ekspoziciją ir viešą aptarimą bus paskelbta papildomai
Telefono nr. +37069817868
El. pašto adresas daiva@archd.lt
Paslaugos gavėjo adresas Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius