Rengiamas žemės sklypo Žaros g. 3, Lazdynų sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Žaros g. 3, Lazdynų sen., Vilniaus mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04 d. įsakymų Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, kad rengiamas žemės sklypo esančio Žaros g. 3, Vilniaus mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, projekto rengėjui adresu:

Krokuvos g. 8, Vilnius, tel. 85 273 22 29, geokomanda@gmail.com.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamo statinio (unikalus Nr. 1098-5001-2014) daliai eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo tiesioginę paskirtį.

Planavimo organizatorė – Alvyra Kazimera Maniuškaitė.

Projekto rengėjas – UAB „Geokomanda“, Krokuvos g. 8, Vilnius tel. Nr. 85 273 22 29, el. paštas:

geokomanda@gmail.com.