Rengiamas žemės sklypo Žvirgždyno g. 5, Senamiesčio sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Žvirgždyno g. 5, Senamiesčio sen., Vilniaus mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 04 d. įsakymų Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo, kad rengiamas žemės sklypo esančio Žvirgždyno g. 5, Vilniaus mieste, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus teikti 10 dienų nuo šios informacijos paskelbimo, projekto rengėjui adresu: Žalgirio g. 90-322 kab., Vilnius, tel. 85 273 22 29, geokomanda@gmail.com. Planavimo tikslas- suformuoti apie 830 kv. m ploto žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Planavimo organizatoriai – Antanas Arėška. Projekto rengėjas – UAB „Geokomanda“, Žalgirio g. 90-322, Vilnius tel. Nr. 85 273 22 29, el. paštas: geokomanda@gmail.com