Rengiamas žemės sklypų Bajorų k., Vandenio g. 35, (kad. Nr. 0101/0100:0186 ; 101/0100:1191) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513( LR žemės ūkio ir aplinkos ministro 2014m.sausio 2d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija)„Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio Bajorų k., Vandenio g. 35, Vilnius, sklypų kad. Nr. 0101/0100:0186 ; 0101/0100:1191, pertvarkoma teritorija -2,0936 ha, formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas -sujungti žemės sklypus į vieną, sujungtą sklypą padalinti į aštuoniolika atskirų žemės sklypų. Planavimo organizatorius – Vilniaus m. sav, iniciatorius- Ksenija Kološevska. Projekto rengėjas – mat. J. Masys Kalvarijų g.204a, Vilnius, tel. 8 69816609; Susipažinti su parengtu projektu galima 10d. nuo projekto paskelbimo www.vilnius.lt iš anksto informavus nurodytu telefonu, adresu Kalvarijų g. 204A,Vilnius.