Rengiamas žemės sklypų Gelvadiškių sodų g. 3-ioji 9 ir Gelvadiškių sodų 3-ioji g. 11, Antakalnio sen., fomravimo ir pertvarkymo projektas

PRANEŠIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KAD.NR. 0101/0007:0620 ir 0101/0007:0616 ESANČIO VILNIAUS M., ANTAKALNIO SEN., GELVADIŠKIŲ SODŲ 3-IOJI G. 9 IR 11 ŽEMĖS FORMAVIMO IR PERTVRAKYMO PROJEKTO Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ (toliau – „Taisyklės“), rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus m., Antakalnio sen., Gelvadiškių sodų g. 3-ioji 9 ir Gelvadiškių sodų 3-ioji g. 11 žemės sklypo fomravimo ir pertvarkymo projektas. Plano rengimo iniciatoriai – Darius Lazauskas, Nijolė Lazauskienė Projekto rengėjas – Asta Gedraitytė UAB „Geonorma“, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 861835631, el. Paštas [email protected] Planavimo tikslai ir uždaviniai – sujungti du besiribojančius tos pačios pagrindinės paskirties žemės sklypus į vieną. Kviečiame suinteresuotus asmenis susipažinti su projektu bei pateikti pasiūlimus šiuo adresu: Konstitucijos pr. 4A, Vilniuje, nuo 2015 m. spalio mėn. 22 d. Iki 2015 m. lapkričio mėn. 9 d. Atsakingas asmuo- vykdytoja Asta Gedraitytė, tel. 861835631. Prieš atvykstant būtinai susisiekite telefonu dėl susitikimo laiko suderinimo