Rengiamas žemės sklypų Gurių g. 41A, Juodojo k., (kad. nr. 0101/0158:18, 0101/0158:26) Naujosios Vilnios sen., detalusis planas

Informuojame, kad vadovaujantis 2013-04-10 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi nr. 042208, reg. Nr. A615-30-(2.15.1.7-AD4) rengiamas žemės sklypų Gurių g. 41A, Juodojo k., (kad. nr. 0101/0158:18, 0101/0158:26) Naujosios Vilnios sen., detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Oksana Lunienė, adresas Ukmergės g. 198-21, Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įm. k. 300655884, adresas – Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis tel. 865620430, el. p. – [email protected].

Planavimo tikslas: pakeisti sklypo (kad. Nr. 0101/0158:26) naudojimo paskirtį į kita, nustatyti gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą, vienbučių-dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos naudojimo pobūdį ir nekeičiant sklypo (kad. nr. 0101/0158:18) paskirties sujungti sklypus ir sudalyti sklypais bei nustatyti pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015 09 17 iki 2015 10 22 Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose. Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2015 m. spalio 22 d. 16 val. Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti plano organizatoriaus įgaliotam plano rengėjui per visą planavimo laikotarpį iki viešo aptarimo ir jo metu ardesu Vytenio g. 50, 208 kab., Vilniuje, kontaktinis asmuo – Simonas Klumbys, tel., 865620430, el. p. [email protected].

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai plano sprendinius ir/ar visuomenės informavimo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje per vieną mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pasiūlymą) gavimo dienos.

Jums (jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pasiūlymų bus laikoma, kad detaliajam planui neprieštaraujate.