Rengiamas žemės sklypų Juodajame kelyje, N.Vilnios seniūnijoje, (kadastrinis Nr. 0101/0075:3250 ir 0101/0075:3246) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513( LR žemės ūkio ir aplinkos ministro 2014m.sausui 2d. įsakymoNr. 3D-1/D1-1 redakcija)„Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ rengiamas žemės sklypo, esančio : Juodajame kelyje N.Vilnios seniūnijoje Vilniaus m. savivaldybėje (kadastrinis Nr. 0101/0075:3250 ir 0101/0075:3246), sklypo plotai 782 kv.m. ir 810 kv.m. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – sujungti sklypus į vieną sklypą,pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą iš mažaukščių gyv. statybos į komercinės paskirties objektų teritorijas ir sujungti įsiterpusį valst. žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu,nes laisvoje valst. žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo .

Planavimo organizatorius – UAB „Baltisches Haus““

Projekto rengėjas – mat. J.Masys Kalvarijų g.204a, Vilnius, tel. 8 69816609;

Susipažinti su parengtu projektu galima 10d. nuo skelbimo paskelbimo www.vilnius.lt.

išanksto informavus nurodytu telefonu, adresu Kalvarijų g. 204A,Vilnius.