Rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 0101/0031:0420 (Lapių g. 4), kad. Nr. 0101/0031:0391 (Lapių g. 4B) ir kad. Nr. 0101/0031:0421 (Lapių g. 6) bei apie 58 kv. m. įsterpusio valstybinės žemės ploto formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 0101/0031:0420 (Lapių g. 4), kad. Nr. 0101/0031:0391 (Lapių g. 4B) ir kad. Nr. 0101/0031:0421 (Lapių g. 6) bei apie 58 kv. m. įsterpusio valstybinės žemės ploto formavimo ir pertvarkymo projektas. Rengimo tikslas – pertvarkyti esamus žemės sklypus sujungimo būdu bei prijungti laisvoje valstybinėje žemėje įsiterpusį apie 58 kv. m ploto valstybinės žemės sklypą, nes laisvoje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų atskirų žemės sklypų. Nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą. Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 30-504 „Dėl žemės sklypų Lapių g. 4, 4B ir 6 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“. Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (tel. 8 5 211 2466). Projekto rengėjas – UAB „Geopaslaugos“, projekto vadovas Jaroslav Boravski (tel. +370 607 93011), Kalvarijų g. 124 (9 kab.), Vilnius. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami organizatoriui. Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2017 m. kovo 20 d. iki 31 d. UAB „Geopaslaugos“ patalpuose adresu Kalvarijų g. 124 (9 kab.), Vilnius.