Rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0101:621 ir 0101/0101:575), Didžiųjų Gulbinų k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypų kad. Nr. 0101/0101:621 ir 0101/0101:575, D. Gulbinų k., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas. Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl apie 23630 kv. m. teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ 2015 m. sausio mėn. 19 d. Nr. 30-120. Plano rengimo tikslas : padalyti sklypus į atskirus žemės sklypus, pakeisti suformuotų žemės sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus ir suformuoti sklypus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijai. Projekto organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius; Susipažinti su projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015.02.12 iki 2015.03.26. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių. Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui: Projekto rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Į.K. 300622140, Lukiškių g. 5-201, Vilnius, Tel. (85) 262 03 53, Mob. Tel. (8677) 78 987, algirdas@regroup.lt.