Rengiamas žemės sklypų Naujakiemio k. (kad. nr. 0101/0161:137), Naujasodžio g. 40 (kad. nr. 0101/0161:24) ir (kad. nr. 0101/0161:28), Naujasodžio g. 42 (kad. nr. 0101/0161:25) Panerių sen., detalusis planas

Rengiamas žemės sklypų Naujakiemio k. (kad. nr. 0101/0161:137), Naujasodžio g. 40 (kad. nr. 0101/0161:24) ir (kad. nr. 0101/0161:28), Naujasodžio g. 42 (kad. nr. 0101/0161:25) Panerių sen., Vilniaus m. detalusis planas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo

2013-12-16, Nr. A30-3853; Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis 2013-12-20, Nr. 042383; Vilniaus m. savivaldybės administracijos MPD planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 620-71/14-(2.15.1.21-MP2), 2014-01-23.

Planavimo tikslas – nekeičiant Vilniaus m. bendrojo plano sprendinių ir sklypų paskirties (kitos), naudojimo būdo (gyvenamosios teritorijos), patikslinti mažo užstatymo intensyvumo gyv. teritorijos naudojimo pobūdį, nustatant vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos naudojimo pobūdį, sujungti ir pakeisti sklypų ribas pagal naudojimo tvarką ir nustatyti leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Detaliojo plano organizatoriai: Helena Silko, Franc Silko, Kristina Tumialovič, Gelena Miloš.

Detaliojo plano rengėjas: Reginos Navidauskienės projektavimo firma, Juozapavičiaus g. 11-309 kab, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas – A. Navidauskas (tel. 868473965;

el.p: [email protected]).

Viešojo svarstymo procedūros: su rengiamu detaliuoju planu galima susipažinti darbo dienomis nuo 2015-08-12 iki 2015-09-14 plano rengėjo patalpose.

Detaliojo plano vieša ekspozicija – Panerių seniūnijoje Žalioji a. 3 Vilnius,

nuo 2015-08-25 iki 2015-09-14. Detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2015 m. rugsėjo 14 d. 17 val. projekto rengėjo patalpose – Juozapavičiaus g. 11-309kab., Vilniuje.

Pasiūlymų teikimo ir sprendinių apskundimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano dokumentų galima teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui darbo dienomis iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys, gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto registruoto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.