Rengiamas žemės sklypų Panerių g. 42 ir 46 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas žemės sklype Panerių g. 46 (kad.Nr. 0101/0070:137), Naujamiesčio sen.

Rengiamas žemės sklypų Panerių g. 42 ir 46 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas žemės sklype Panerių g. 46 (kad.Nr. 0101/0070:137), Naujamiesčio sen., Vilniaus m. sav.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2015-02-17 Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr.A72-2041/15 (3.1.36-AD4).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilniuje.

Planavimo iniciatorius – UAB „PAN46“, įmonės kodas 302908852, esanti Panerių g. 42, LT-03202 Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Algirdo Zavistanavičiaus, tel. (8 5) 271 1249, e. paštas algis@rizika.lt .

Planavimo tikslai: Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 2082V patvirtinto sklypų Panerių g. 42 ir 46 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 1172), Naujamiesčio seniūnijoje, sprendinių keitimas, keičiant sklypo Panerių g. 46 (kad. Nr. 0101/0070:137) žemės naudojimo būdą (iš infrastruktūros teritorijų į komercinės paskirties objektų teritoriją), statinio aukštį, užstatymo tankį ir intensyvumą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypui Nr.1 nustatytus teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, įmonės kodas 126206962, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. (8 5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt , projekto vadovė – Daiva Jonikienė. Informaciją apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius teikia detaliojo planavimo iniciatorius ir detaliojo plano rengėjas.

Su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima susipažinti Naujamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, LT-02170 Vilnius) nuo 2015 m. birželio 1 iki birželio 15 d.

Viešas projekto aptarimas vyks 2015 m. birželio mėn. 15 d. 10 val. projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilnius.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius, bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.