Rengiamas žemės sklypų V.A. Graičiūno g.32D,32E (kadastrinis Nr. 0101/0082:0192; 0101/0082:0044) formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypų esančių Vilniaus m. sav., Panerių sen., V.A. Graičiūno g.32D,32E (kadastrinis Nr. 0101/0082:0192; 0101/0082:0044) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – sujungti besiribojančius žemės sklypus į vieną sklypą ir suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą ir sujungti su jungiamais žemės sklypais

Planavimo iniciatorius – Lietuvos Respublika, UAB „ Vilniaus Logistika“

Specialiojo plano rengėjas – MB „Spv projektai“ Kalvarijų g.137E-229 Vilnius; tel. 865290020, [email protected].

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2016-05-18 iki 2016-06-10.

Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose Kalvarijų g.137E-229, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00 val., tel. 865290020.