Rengiamas Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimas sklype Jankiškių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0077:113)

DĖL RENGIAMO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO INICIJAVIMO PAGRINDU

Informuojame, kad rengiamas Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimas sklype Jankiškių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0077:113).

Planuojamos teritorijos plotas: 1,7838 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. A30-2169 „Dėl leidimo koreguoti Žemųjų Panerių ir Jankiškių pramoninio rajono detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimą“, 2017 m. rugsėjo 13 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1686/17(3.1.36.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu nustatytą sklypo pastatų aukštingumą, tankumą, intensyvumą ir kitus naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus bei užstatymo zoną ir ribas pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 181626536, adresas Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 53 (K. Buivydas).

Planavimo iniciatorius: UAB “Arlanga“, į/k 302594871, Jankiškių g. 30, 03163 Vilnius, tel., +370 5 231 1621, el. p. m.arunas@arlanga.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.