Rengiamas Žvėryno gyvenamojo rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimas žemės sklype Sėlių g. 48

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

Rengiamas Žvėryno gyvenamojo rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimas žemės sklype Sėlių g. 48, Vilniuje.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2017-03-03 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus             pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-649 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius sklype Sėlių g. 48 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti ir 2017-09-13 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1687/17 (3.1.36-TD2).

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995-01-12 sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno gyvenamojo rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Sėlių g. 48 (kadastro Nr. 0101/0031:370) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją, nustatant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimio reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Dovilė Eidukaitė, telefonas (85) 211 2573.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Kauseta“, įm./k. 302883872, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Vanago,  įmonės adresas: Lvovo g. 25-701, LT-09320 Vilnius, tel.: 370 611 25046, elektroninis paštas: jurijus@citus.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Ind. D. Krungolco įmonė, Šeimyniškių g. 23-7, Vilnius, elektroninis paštas: krungolcas@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, telefonas: 8 699 79001.

Koreguojamo  detaliojo plano viešinimas vyks supaprastinta tvarka.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-09-26 iki 2018-10-09  imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir Žvėryno  seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Odminių g. 3, Vilnius, nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val), telefonas: (85) 2112975.

pagrindinis-brezinys-seliu-48

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.