Rengiamas Žvėryno rajono plano ir sklypo Sėlių g. 2/Saltoniškių g. 31 detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Sėlių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0031:246)

DĖL RENGIAMO ŽVĖRYNO RAJONO PLANO IR SKLYPO SĖLIŲ G. 2 / SALTONIŠKIŲ G. 31 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPE SĖLIŲ G. 2 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

Informuojame, kad rengiamas Žvėryno rajono plano ir sklypo Sėlių g. 2/Saltoniškių g. 31 detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklype Sėlių g. 2 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu. 

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1944 ha.

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-07-23 d. įsakymas Nr. A30-1646/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano ir sklypo Sėlių g. 2/Saltoniškių g. 31 detaliojo plano sprendinius žemės sklype Sėlių g. 2 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2018-08-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/18(2.15.1.7-TD2).

 

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr.T00054568) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1-1963 patvirtinto sklypo Sėlių g. 2/Saltoniškių g. 31 detaliojo plano (registro Nr. T00058298) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, sklypui Sėlių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0031:246) nustatant leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti architektūrinius sprendinius, būdingus miesto centrui.

 

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):. nereikalingas.

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

 

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt

 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

 

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.