Rengiamas Žvėryno rajono plano sklypo Vytauto g. 35 Vilniuje (skl. kad. Nr. 0101/0039:1398) sprendinių koregavimas

Informacija apie RENGIAMĄ Žvėryno rajono plano sklypo Vytauto g. 35 Vilniuje (skl. kad. Nr. 0101/0039:1398) sprendinių koregavimą

Planuojama teritorija: žemės sklypas Vytauto g. 35, Vilnius. Teritorijos plotas – 0,1581 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. A30-702 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2017 m. balandžio 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-810/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant žemės sklypui Vytauto g. 35 (kadastro Nr. 0101/0039:1398) komercinės paskirties objektų naudojimo būdą, užstatymo tankį, statinių aukštį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Dovilė Eidukaitė, tel. (8 5) 211 2573, el. p. dovile.eidukaite@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Partnerystės projektai“, A. Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius. Planavimo iniciatoriaus atstovas pagal įgaliojimą – UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius, direktorius Linas Naujokaitis, tel. 8 687 31996, el. paštas: linas@formatogrupe.lt , projekto vadovė Alicija Grigūnienė, tel. 8 616 54009, el. paštas: alicija@formatogrupe.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. gegužės 31 d. iki birželio 13 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Žvėryno seniūnijos patalpose, Odminių g. 3, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir planavimo iniciatoriui, plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytais adresais) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. birželio 13 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.