Rengiamas Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas sklype A. Mickevičiaus g. 8, Vilniuje

 

Vadovaujantis 2022-05-04 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1884/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius žemės sklype A. Mickevičiaus g. 8 inicijavimo sutarties pagrindu“ rengiamas plano koregavimas žemės sklype A. Mickevičiaus g. 8, Vilniuje
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: privatus asmuo.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, Šiaulių g. 5-13, LT-01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com, kvalifikacijos atestato Nr. A1993.
Planuojama teritorija, plotas: 0~,18 ha , nagrinėjama teritorija: gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija, plotas ~1,1 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V “Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano sprendinius žemės sklype A. Mickevičiaus g. 8 inicijavimo sutarties pagrindu: suformuoti žemės sklypą ties pastatu A. Mickevičiaus g. 8, atsižvelgiant į esamą pastato paskirtį, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo tipą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
Papildomi reglamentai: nėra.
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal institucijų planavimo sąlygas.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nerengiamas.
Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-465.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui el. paštu rutagarckiene@yahoo.com, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-465) iki viešinimo termino pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo su visuomene datą ir laiką bus informuojama papildomai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu ir/ar el. paštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Nuoroda:

Planavimo+darbų+programa

Schema