Rengiamas Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas sklype Latvių g. 9

RENGIAMAS ŽVĖRYNO RAJONO PLANO (REGISTRO NR. T00054568) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS SKLYPE LATVIŲ G. 9

 

Vadovaujantis 2020-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-1049/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“  rengiamas plano koregavimas žemės sklype Latvių g. 9, Vilniuje

 

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

Planavimo iniciatorius: UAB „Vertablox“, Žirgo g. 30B-2, Vilnius

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, Šiaulių g. 5-13, LT-01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. [email protected], kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Planuojamos teritorija, plotas:  0,0880 ha sklypas Latvių g. 9 (sklypo kad. Nr. 0101/0031“404)

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V “Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo” patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypo Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404) žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos (G2), užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai:  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacjų išdėstymas.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-358.

Pagrindinis+brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui el. paštu [email protected], Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-358)  iki viešinimo termino pabaigos.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-04-21 iki 2021-05-05 imtinai Žvėryno seniūnijoje  Sėlių g. 39, LT-08109 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-358).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu ir/ar el. paštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021 m. gegužės 5 d. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Viešas susirinkimas su visuomene įvyks nuotoliniu būdu 2021 m. gegužės 5 d. 17 val. Prisijungimo nuoroda pateikiama žemiau:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/3631214002?pwd=ekE0dmF5RXl0b2MxUEZSUHBlTXFkdz09

Meeting ID: 363 121 4002

Passcode: 6G1GbZ

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.