Rengiamas Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas žemės sklype Žaliojoje g. 10

Planuojama teritorija Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas žemės sklype Žaliojoje g. 10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-02-26 įsakymu Nr. A30-427/19, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.A615-38/19, 2019-05-29 bei 2018-02-26 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Kontaktiniai
Iniciatorius Viktorija Maginskienė, Violeta Pacevičienė, Žalioji g. 10, Vilnius, LT-02232
Rengėjas UAB „Provit“, ATP 1303, R.Matulevičius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu nuo 2020-01-02 iki 2020-01-16 galima UAB „Provit“ adresu: P.Rimšos g. 5B, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-358) susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 659 39278 ar el. p. rolandas@a1303.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-329) arba Žvėryno seniūnijoje.

Pagrindinis brėžinys: DPŽalioji 10

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas detaliojo plano aptarimas vyks UAB „Provit“ patalpose adresu P.Rimšos g. 5B, Vilnius.
Paslaugos gavėjo adresas P.Rimšos g. 5B, Vilnius
El. pašto adresas rolandas@a1303.lt

Bendras+ARaštas