Rengiamas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) sprendinių koregavimas sklype Paribio g. 12 Vilniuje (skl. kad. Nr. 0101/0031:174)

DĖL RENGIAMO Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) sprendinių koregavimo sklype Paribio g. 12 Vilniuje (skl. kad. Nr. 0101/0031:174) inicijavimo pagrindu

 

Informuojame apie rengiamą Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) sprendinių koregavimą sklype Paribio g. 12 Vilniuje (skl. kad. Nr. 0101/0031:174) inicijavimo pagrindu.

Planuojama teritorija, teritorijos plotas: žemės sklypas Paribio g. 12, Vilnius, plotas – 1,0671 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A30-2627/18(2.1.22E-TD2) ir juo patvirtinta planavimo darbų programa, 2018 m. gruodžio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-86/18(2.15.1.7.-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinius sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174) inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklypo Paribio g. 12 ribų, ploto ir paskirties, koreguoti žemės naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. 852112519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Paribio 12“,  Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius.

Projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, buveinės adresas A. Goštauto g. 8-402, LT-01108 Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovė A.Grigūnienė, tel. 8 (616) 54009, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių viešinimo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. gegužės 28 d. iki birželio 11 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt), Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, prie 216 kabineto ir Žvėryno seniūnijos patalpose, Odminių g. 3, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

pagrindinis+brezinys Paribio12

Viešas svarstymas: vyks Žvėryno seniūnijos patalpose, Odminių g. 3, Vilniuje, 2019-06-11, 15 val.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo viešo svarstymo laikotarpio pabaigos.