RENGIAMAS ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ LAPIŲ G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0031:471) IR SĖLIŲ G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0031:405) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ  KOREGAVIMĄ RENGIAMAS ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SKLYPŲ LAPIŲ G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0031:471) IR SĖLIŲ G. 37 (KADASTRO NR. 0101/0031:405) SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

Detaliojo plano pagrindas:

2021-02-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo   įsakymas Nr. A30-680/21 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) sprendinius inicijavimo pagrindu ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti; 2021-03-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-17/21;

Detaliojo plano koregavimo tikslas: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu  Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357), koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A30-1572/18(2.1.22E-TD-2) „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Danielių g. 4, Lapių g. 3 ir Lapių g. 5 tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu (registro Nr. T00082376), sklypų Lapių g. 3 (kadastro  Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405), sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti sklypus, nustatyti sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą neviršijant 1.6, tankį, aukštį bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. (85) 2112750, elektroninis paštas: danute.eidukonyte@vilnius.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Eutola“, atstovaujama direktoriaus Rolando Amšiejaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir UAB „Ikeira“ įgaliojimą, Teatro g. 9A-12, Vilnius, mob. tel. 8611048888, elektroninis paštas: rolandas@releven.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Jolitos Šileikaitės projektavimo įmonė, Architektų 110-90, Vilnius, tel.: 8 652 10045 elektroninis paštas: jolita.sileikaite@gmail.com, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. telefonas: 8 699 79001.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2021-07-05d. iki 2021-07-19d. imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-89) ir Žvėryno  seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sėlių g. 39, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112975.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento bus galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-89)  visą, supažindinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką. Atsakymai į pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyti raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat  kodėl neatsižvelgta.

 

Nuoroda:

Lapiu 3_Seliu 37_ PB_2021_06_30