Rengiamas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Saltoniškių g.2A (kadastro Nr. 0101/0031:464)

DĖL RENGIAMO ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ koregavimo žemės SKLYPE SALTONIŠKIŲ G. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464)

Informuojame, kad rengiamas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 203) žemės sklypo Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-3156 „Dėl sklypo Saltoniškių g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,1037 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. A30-2466 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklype Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464) inicijavimo pagrindu“, 2017-10-24 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2052/17(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 203) žemės sklypo Saltoniškių g. 2A (kadastro Nr. 0101/0031:464), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-3156 „Dėl sklypo Saltoniškių g. 2A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant esamo žemės sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdo (K), pakeičiant užstatymo tankumą, aukštų skaičių bei nustatant teritorijos užstatymo intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „NT draudimo grupė“, a. k. 300131351, M. K. Čiurlionio g. 82A-56, Vilnius, tel. 8 699 52518, 8 655 59282, el. p. komunikavimas@inbox.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: MB „Archus“, įmonės kodas 304080819, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius. Informaciją teikia projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus paskelbta atskirai vėliau.