Rengiami teritorijų, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančių į kompleksines išplanavimo zonas Nr. 19, 20, 24, detaliuosius planus, rengiamus teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

Data (nuo kada informacija turi būti paskelbta):
2021-07-30

Planuojama teritorija:
Planuojamos teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksines išplanavimo zonas Nr. 19, 20, 24, kurias sudaro žemės sklypai kad. Nr. 0101/0167:1108, 0101/0167:2552, 0101/0167:1163, 0101/0167:1105, 0101/0167:2553, 0101/0167:1158, 0101/0167:2058, 0101/0167:1104, 0101/0167:1110, 0101/0167:1160 0101/0167:2159, 0101/0167:339, 0101/0167:1421, 0101/0167:1005, 0101/0167:1224, 0101/0167:1614, 0101/0167:1223, 0101/0167:3487, 0101/0167:159, 0101/0167:158, 0101/0167:1053, 0101/0167:1052, 0101/0167:1250, 0101/0167:1006, 0101/0167:1004, 0101/0167:1007, 0101/0167:1296.

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-11 d. įsakymas Nr. A30-1174/19, 2015 -12-22 d. įsakymas Nr. A30-3817, 2015 -12-22 d. įsakymas Nr. A30-3818. 2019-08-29 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-64/19, 2016-09-20 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1493/16(3.1.36-TD2), 2016-12-19 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2146/16(3.1.36-TD2).

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Iniciatorius:
Fiziniai asmenys, sudarę teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartis su planavimo organizatoriumi.

Rengėjas:
UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. rugpjūčio 10 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-19-320 suplanavimo zona Nr. 19, K-VT-13-17-8 suplanavimo zona Nr. 20 ir TPD Nr. K-VT-13-16-58 suplanavimo zona Nr. 24), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. vaidas.seibokas@yahoo.com

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Viešas svarstymas vyks 2021-08-27 d., 18.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius.

Pateikti duomenys teisingi ir sutinku, kad mano asmens duomenys (atstovaujamo asmens duomenys) būtų naudojami Vilniaus miesto savivaldybės informacinėse sistemose
VAIDAS ŠEIBOKAS
Vardas Pavardė

Nuoroda:

Verbu-20-DP-AR

Verbu-19-DP-AR

Verbu-24-DP-AR

TPD-viesinimo-skelbimo-tekstas

Verbu-24-DP-pagrindinis-brezin

Verbu-20-DP-pagrindinis-brezin

Verbu-19-DP-pagrindinis-brezin