Rengiant Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinių koregavimą sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174), teikiami susipažinti Daugiabučių namų Paribio g. 12 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai

Rengiant Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinių  koregavimą sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174),  teikiami susipažinti  Daugiabučių namų Paribio g. 12 rekonstravimo  projektiniai pasiūlymai.

Rengiamo detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. A30-2627/18(2.1.22E-TD2) ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2018 m. gruodžio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-86/18(2.15.1.7-TD2).

 

Rengiamo detaliojo plano tikslas: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinius sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174) inicijavimo pagrindu, nekeičiant sklypo Paribio g. 12 ribų, ploto ir paskirties, koreguoti žemės naudojimo būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą ir nustatyti užstatymo intensyvumą, tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Detaliojo plano koregavimo Organizatoriaus kontaktinis atstovas: VMSA Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Dovilė Eidukaitė. Konstitucijos pr. 3, 415 kab., Vilnius,  tel.: (85) 211 2573, el. paštas : dovile.eidukaite@vilnius.lt.

Pasiūlymus  dėl rengiamo projekto  galima teikti  nuo šio skelbimo paskelbimo iki rengiamo   Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. T00054357) sprendinių  koregavimo sklype Paribio g. 12 (kadastrinis Nr. 0101/0031:174) viešinimo pabaigos, apie kurį bus pranešta  atskiru skelbimu.

PARIBIO 12 PP 2019 01 04

Detaliojo plano koregavimo Rengėjų kontaktai: UAB „Formatas A1“ A. Goštauto g. 8-402, Vilnius, el. paštas: alicija@formatogrupe.lt