Siūlomos teritorijos krematoriumo statybai Vilniuje

Kviečiame gyventojus aptarti krematoriumo statybai pasiūlytas teritorijas

Parengta Galimų krematoriumo statybos zonų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje schema. Pilka spalva pažymėtos krematoriumo statybai tinkamos teritorijos, kuriose pagal Bendrąjį planą numatyta verslo, gamybos, pramonės funkcinė zona.

Schemoje teritorija:

 1. Prie Oslo ir Dubliškių gatvių;
 2. Prie Gariūnų g. ir Savanorių pr.;
 3. Prie Savanorių pr., Lentvario, V.A.Greičiūno ir Kirtimų gatvių;
 4. Užukampyje, Vokės, Liepų ir Galvės gatvių aplinkoje;
 5. Dobrovolėje prie Leipalingio gatvės;
 6. Jankiškėse prie Savanorių pr. ir Titnago gatvės;
 7. Prie Liepkalnio gatvės, žemiau oro uosto teritorijos, ribojama geležinkelio;
 8. Kirtimuose prie Eišiškių pl.;
 9. Prie Liepkalnio gatvės ir Minsko plento;
 10. Prie Žirnių gatvės, Liepyno kapinių aplinkoje;
 11. Prie Vakarinio aplinkkelio ir Taurupės gatvės.

LR žmonių palaikų laidojimo įstatyme nurodoma – Kremavimo įmonė – kremavimo paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialas, turintys Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos išduotą kremavimo veiklos licenciją.

Įgyvendinant planuojamą ūkinę veiklą didelis dėmesys turi būti skiriamas aplinkos apsaugai ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo priemonėms.

Turi būti išnagrinėti aplinkos komponentai:

 1. Žmogus ir socialinė aplinka (visuomenės sveikata, biologinė tarša, kvapai, triukšmas, oro kokybė, nekilnojamosios kultūros vertybės, socialinė-ekonominė aplinka).
 2. Gamtinės aplinkos komponentai (dirvožemis, paviršinis ir požeminis vanduo, kraštovaizdis, biologinė įvairovė, saugomos teritorijos).
 3. Atitikimas Bendrajam planui ir kitiems patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams.
 4. Gretimybės.
 5. Sanitarinė apsaugos zona (SAZ) 200 m
 6. Esami inžineriniai tinklai ar galimybė juos įsirengti.
 7. Privažiavimo galimybė.

Kviečiame gyventojus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui teikti savo nuomonę dėl pasiūlytų teritorijų tinkamumo krematoriumo statybai raštu (Konstitucijos pr. 3, Miesto plėtros departamentui) arba skambinti tel.: 85 211 2468; (211 2467); SĮ „Vilniaus planas“ kont. telefonu: 85 211 2703.