Skelbiama 2015-03-31 Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-949 patvirtinta planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. 30-949

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui koreguoti

 1. 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 detaliojo plano (reg. Nr. 2733) sprendinių koregavimas.
 2. 2. Planuojamos teritorijos (sklypo) plotas ir adresas: 2,2524 ha kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) sklypas Dariaus ir Girėno g. 177 (kadastro Nr. 0101/0079:1069), Naujininkų seniūnijoje, Vilniuje.
 3. 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. 4. Planavimo pagrindas: UAB „Sancta Elena“, KB „Pasirinkimo laisvė“, UAB „AIZ“ (įgaliotas asmuo UAB „AIZ“ direktorius Vytautas Paškevičius) 2015-02-23 prašymas Nr. A50-6855/15.
 5. 5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo Dariaus ir Girėno g. 107 (kadastro Nr. 0101/0079:768), Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2733) sprendinių koregavimą, keičiant (papildant) detaliuoju planu nustatytus sklypo Dariaus ir Girėno g. 177 (kadastro Nr. 0101/0079:1069) sprendinius (padalijant sklypą į atskirus pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų bei komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdo sklypus ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus), vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais.
 6. 6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 7. 7. Papildomi reglamentai: nėra.
 8. 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nėra.
 9. 9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 10. 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.
 11. 11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. 12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 13. 13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslai ir planavimo darbų programa.
 15. 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje

Suderinta : Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamento direktorius – Savivaldybės vyr. architektas Artūras Blotnys

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754