Skelbiamas pakartotinis susipažinimas su žemės sklypo Liepkalnio g. 78 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimu sklype Liepkalnio g. 74A

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas (reg. Nr. T00054318)
Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypas Liepkalnio 74A (kad. Nr. 0101/0073:247)
Dokumento rengimo pagrindas: 2001-02-28 Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 234 patvirtintas „Žemės sklypo Liepkalnio g.  78 nedidelių veiklos mastų  detalusis planas“. (reg. Nr. T00054318)
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected] , interneto svetainė.: www.vilnius.lt .
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Nijolė Bareikienė,  nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma,  kvalifikacijos atestato Nr. A1823., tel. 8 69903393, el. paštas: nijole.bareikiene@gmail.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguojamas susisiekimo komunikacijų (įvažiavimų į sklypą) skaičius, vieta.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: 2022m. spalio 3-14 d. (imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt ), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (www.tpdris.lt ) skiltyje Rengiami TP dokumentai; Taip pat Rasų seniūnijos patalpose (Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius).
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:

BREZINYS+SU+KOREGUOJAMAIS+SPRENDINIAIS1

Pagrindinis+brezinys+su+koreguojamos+teritorijos+riba+r

TPD+Aiskinmasis+rastas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ