Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0115:251), esančio buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Skelbiamas parengto vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0115:251), esančio buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas. Planavimo pagrindas – Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis, Nr. 042343, registracijos Nr. A615-168-(2.15.1.7-AD4), 2013 12 11. Planavimo tikslas: nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, pakeisti sklypų paskirtį iš žemės ūkio į kitą, sudalyti sklypais, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdą (gyvenamosios teritorijos), pobūdį (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus. Planavimo organizatorius – Tautginas Sankauskas ir Violeta Sankauskienė, gyv. Ž.Pusjė g.7, Vilnius, Raimonda Demenavičienė ir Jonas Demenavičius, gyv. Minties g. 11-19, Vilnius, Tadas Puzinas, gyv. Gervėbalės g. 34,Vilnius, ir Rūta Krečienė ir Stasys Krečius, gyv. S.Nėries g. 5-1, Vilnius. Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Trimitų g. 6-38, LT – 09318, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas migle@projektavimosprendimai.lt. Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo (sprendinių nustatymo stadija) ir baigiamasis. Detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Rengimo terminai: 2013 I ketv. – 2016 III ketv. (preliminariai). Su projektu galima susipažinti nuo 2016-02-04 iki 2016-03-03 UAB ,,Projektavimo sprendimai“ buveinėje, adresas: Trimitų g. 6-38, LT – 09318, Vilnius. Parengto detaliojo plano ekspozicija: nuo 2016-02-18 iki 2016-03-03 Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, LT-08207, Vilnius. Viešas svarstymas: detaliojo plano sprendinių viešas aptarimas įvyks 2016 m. kovo mėn. 3 d. 15:30 val. Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, LT-08207, Vilnius. Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir organizatoriui raštu iki viešo aptarimo pabaigos. Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.