Skelbimas apie patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams (gatvei tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės tiesti Vilniaus mieste) projektą

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (projekto organizatorius), vadovaudamasi Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 604 redakcija), 24 punktu, informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 49VĮ-1214-(14.49.2.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės (gatvei tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės tiesti Vilniaus mieste) projekto patvirtinimo“ yra patvirtintas projekto rengėjo UAB „Kelprojektas“ parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (gatvei tarp Konstitucijos prospekto ir Upės gatvės tiesti Vilniaus mieste) projektas.

Su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo įsakymu galima susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto tinklapyje adresu www.nzt.lt. skiltyje „Teritorijų planavimo dokumentai“.