Pradedamas rengti apie 4,27 ha teritorijos Mickūnų kaime detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti apie 4,27 ha teritorijos Mickūnų kaime detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu.

Vilniaus miesto savivaldybės meras 2023 m. birželio 5 d. priėmė potvarkį Nr. 955-255/23 „Dėl leidimo keisti sklypo Mickūnų kaime nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius ir parengti juos keičiantį apie 4,27 ha teritorijos Mickūnų kaime detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslų.

Su šiuo potvarkiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 30-1333/23 patvirtinta detaliojo plano planavimo darbų programa galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius yra fizinis asmuo.

Plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl Detaliojo plano rengimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuorodos: Potvarkis; Programa