Sklypo Drujos g. 2 Rasų sen. Vilniaus m., detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos, apželdinamos teritorijos dalies, servitutų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Drujos g. 2

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (KAD. NR. 0101/0059:36) DRUJOS G. 2, RASŲ SEN., VILNIAUS M., DETALUSIS PLANAS  (patvirtintas 2014 m. liepos 9d. Nr. 1-1928); SKLYPO (KAD. NR. 0101/0059:36) DRUJOS G. 2, RASŲ SEN., VILNIAUS M., DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS ZONOS, STATYBOS LINIJOS, STATYBOS RIBOS, SERVITUTŲ IR ĮVAŽIAVIMŲ KOREGAVIMAS (patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 11 d. Nr. A30-2367)

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 0101/0059:36, adresas Drujos g. 2, Vilnius.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas:  UAB „VILTEKTA“, juridinio asmens kodas 122030381, buveinės adresas A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. Nr. +370 52 619763, el.p. viltekta@viltekta.lt, www.viltekta.com.

Detaliojo plano koregavimo  tikslai: koreguojama statybos zona, statybos riba, priklausomųjų želdynų įrengimo reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai, tikslinami servitutai: koreguojamas servituto 1s2 turinys, ribos ir plotas; koreguojami servituto 1s3 turinys, ribos ir plotas; naikinamas servitutas s1, koreguojamos įvažiavimų vietos, numatomi papildomi įvažiavimai į sklypą iš Subačiaus ir Manufaktūrų gatvių.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 9 d. sprendimas Nr.1-1928, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. A30-2367.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2022-07-25 iki 2022-08-05 (10 darbo dienų imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 ir 9 dalis viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. kovo mėnesio); taip pat UAB „VILTEKTA“ patalpose Goštauto g. 8, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00h, , iš anksto susiderinus tel. Nr. +370652 52030. Informacija teikiama el. p.: julius@viltekta.lt ; Rasų seniūnijoje – Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-08-01 iki 2022-08-05 (5 darbo dienas) UAB „VILTEKTA“ patalpose Goštauto g. 8, Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00h, iš anksto susiderinus tel. Nr. +370652 52030. Rasų seniūnijoje – Žemaitijos g. 9, LT-01134 Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AIškinamasis-raštas

DRUJA_DPK