Sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37) sprendinių keitimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

 

Planuojama teritorija: Juliaus Juzeliūno g. 8 (kadastrinis Nr. 0 101/0016:768), Juliaus Juzeliūno g. 6 (kadastrinis Nr. 0101/0016:42), Kaimelio g. 6A (kadastrinis Nr. 0101/0016:37)
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020m sausio 5 d. Nr. įsakymas 30-1008/20 „Dėl leidimo keisti sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano sklypo nr. 2 dalies Kaimelio g. 6a (kadastro nr. 0101/0016:37) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ su patvirtinta Planavimo darbų programa.

Planavimo uždaviniai: keisti sklypo Fabijoniškių g. 20 detaliojo plano (registro Nr. T00056395), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“, pakeisto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 30-1908 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2005-10-28 įsakymo Nr. 30-1711 ,,Dėl sklypo Kaimelio g. 20 detaliojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“, sklypo Nr. 2 dalies Kaimelio g. 6A (kadastro Nr. 0101/0016:37), pertvarkytos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 30-929 ,,Dėl sklypo Fabijoniškių g. 20 plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti pertvarkytame sklype statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją, sklypo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Iniciatorius: Fiziniai asmenys
Rengėjas: Projekto vadovas Arūnas Boruta tel. 8 687 21634, arunas.boruta@gmail.com
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Nuo 2022-01-19 iki 2021-02-01 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-386), Fabijoniškių seniūnijos skelbimų lentoje (S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilniuje), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, bei Universiteto g. 2, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 687 21634.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-02-02, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/82106566893?pwd=U3kwcW9NcHNsUklPT0xBSVcrMHJUQT09

Susirinkimo identifikacinis kodas:
821 0656 6893
Slaptažodis:
183066

Nuoroda:

Aiškinamasis

Pagrindinis+brėžinys