Sklypo Giedros g. 30 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Giedros g. 32A (kadastro Nr. 0101/0027:184) inicijavimo sutarties pagrindu.

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO GIEDROS G. 30 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE GIEDROS G. 32A (KADASTRO NR. 0101/0027:184) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –

nekeičiant nustatytos žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo esant galimybei suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu Giedros g. 32A (kadastro Nr. 0101/0027:184), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, statybos ribą bei statybos zoną vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo projektu, planavimo darbų programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

Nuorodos

Isakymas
Programa
11222.pdf