Sklypo J. Kairiūkščio g. 3 (kad. Nr. 0101/0004:132) detaliojo plano koregavimas sklype Biochemikų g. 1, Vilniuje, kad. Nr. 0101/0004:1019, statybos zonos, ribų ir susisiekimo komunikacijų koregavimas)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo J. Kairiūkščio g. 3 (kad. Nr. 0101/0004:132) detalusis planas
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,1947 ha ploto žemės sklypas Biochemikų g. 1
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. 1-1487 „Dėl sklypo J. Kairiūkščio g. 3 detaliojo plano tvirtinimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: R. Mažeikaitės I. Į. “Mažasis atriumas”, tel. 8615 69141, el. paštas: [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti statybos zoną ir ribas bei susisiekimo komunikacijas sklype Nr. 2 (Biochemikų g. 1)
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-11-28 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Vieša ekspozicija vyks Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas+2022-11-18

KOREKTUROS+PAGRINDINIS+Biochemiku+1_20221118

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ