Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimas sklype Šveicarų g. 8

 

Planuojama teritorija: Sklypas (kad. Nr. 0101/0158:620) Šveicarų g. 8, Vilnius.

Planavimo pagrindas:  Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1825 (TPD registracijos Nr. T00069458), pertvarkytas žemės Sklypų Šveicarų g. 8 ir 10  formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 30-3867, ir pakoreguotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-648 „Dėl pritarimo sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:122, Nr. 0101/0158:124, Nr. 0101/0158:126) Nemėžio kaime detaliojo plano užstatymo tipo tikslinimui“.

Planavimo tikslas: Koreguoti galiojančio Detalaus plano sprendinius pakeičiant žemės sklypo, Šveicarų g. 8, kad Nr. 0101/0168:990, statybos zoną ir statybos ribą. Patikslinti įvažiavimo vietą.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos Supaprastinta tvarka

 Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt 

Detaliojo plano iniciatorius:  Juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, el.p.: info@regroup.lt, tel.: +37052151005

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-06-20 (10 darbo dienų imtinai) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius; Rengėjo buveinėje UAB ,,Regroup projektavimas“ Geležinio Vilko 18A, III aukštas, Vilnius, info@regroup.lt +37052151005

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

02+-+Esamos+situacijos+planas+su+koreguojamais+sprendiniais-Brėžinys

Aiskinamasis+rastas