Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano statinių statybos zonos, ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, servitutų koregavimas sklype Šveicarų g. 8

 

Planuojama teritorija: Sklypas (kad. Nr. 0101/0158:620) Šveicarų g. 8, Vilnius.

Planavimo pagrindas:  Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 30-1825 (TPD registracijos Nr. T00069458), pertvarkytas žemės Sklypų Šveicarų g. 8 ir 10  formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 30-3867, ir pakoreguotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-648 „Dėl pritarimo sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:122, Nr. 0101/0158:124, Nr. 0101/0158:126) Nemėžio kaime detaliojo plano užstatymo tipo tikslinimui“.

Planavimo tikslas: Koreguoti galiojančio Detalaus plano sprendinius pakeičiant žemės sklypo, Šveicarų g. 8, kad Nr. 0101/0168:990, statybos zoną ir statybos ribą; koreguoti servitutus; patikslinti įvažiavimo vietą.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: Supaprastinta tvarka

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt 

Detaliojo plano iniciatorius: Juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, Vilnius, El.p.: [email protected] , Tel.: +37052151005

Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2022-08-11 iki 2022-08-26 Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-08-11 iki 2022-08-26 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos

Nuoroda:

02+-+Esamos+situacijos+planas+su+koreguojamais+sprendiniais-Brėžinys

Aiskinamasis+rastas