Sklypo (kadastro nr. 0101/0068:1220) Vakaro gatvėje detaliojo plano susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklypuose Vakaro g. 2A, Vakaro g. 2B ir Pažagiškių g. 25

 

Planuojama teritorija: Teritorija ties sklypais Vakaro g. 2A, Vakaro g. 2B ir Pažagiškių g. 25

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1220) Vakaro gatvėje, Lazdynų seniūnijoje, detalusis planas (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 30‐2281)
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 30‐2281 „Dėl sklypo (kadastro nr. 0101/0068:1220) Vakaro gatvėje detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintas apie 0,246 ha žemės sklypo Vakaro g. detalusis planas
Planavimo tikslas: Raudonųjų linijų koregavimas Vakaro ir Pažagiškių gatvių sankirtoje
Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Detaliojo plano iniciatorius: fiziniai asmenys
Projekto rengėjas:  PV arch. Martynas Mankus, A914, A. Strazdelio g. 3-101 Vilnius, tel. 8 616 26831, el. paštas: martynas.mankus@gmail.com
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-06-10 (10 darbo dienų nuo paskelbimo) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį; Lazdynų seniūnijoje, Erfurto g. 29, LT-04220 Vilnius; projektuotojo buveinėje: A. Strazdelio g. 3-101, Vilnius
Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

VAKARO+AR+brez

VAKARO+DP+KOR+brez