Sklypo (Kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano sprendinių apie 0,4 ha teritorijoje keitimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detalusis planas (registro Nr. T00055832), patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-110

Planuojamos teritorijos aprašymas: Penkių sklypų, suformuotų detaliuoju planu, ribų koregavimas

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-05-05 įsakymas Nr. A30-1502/21 „Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Vytenio g. 63A-51, Vilnius 03209, daiva@archd.lt

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Penkių sklypų, suformuotų detaliuoju planu, ribų koregavimas, nustatant teritorijos naudojimo būdą, žemės sklypų naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-07-07 iki 2022-07-22 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-250) bei Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, Kalvarijų g.156. Informacija nuotoliniu būdu teikiama telefonu +37069817868 ir el. paštu daiva@archd.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Projekto ekspozicija vyks Verkių seniūnijos patalpose nuo 2022-07-07 iki 2022-07-26.

Viešas svarstymas organizuojamas 2022-07-26 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilniuje.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-250) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis

detalus