Sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano, statybos zonos, statybos ribų, susisiekimo komunikacijų išdėstymų principų ir apželdinamos teritorijos dalies koregavimą, sklype Servečės g. 8, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0159:0776)

 

Planuojama teritorija: Vilnius, Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:0776). Plotas – 2,3102 ha.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011-06-28 d. sprendimu „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0159:1299) Kuprioniškių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-100 patvirtintas detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „MŽ Projektai“, Konstitucijos pr. 4a, Vilnius, info@mzprojektai.lt  tel.: 869947231.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Servečės g. 8 (kad. Nr. 0101/0159:0776), statybos zoną, statybos ribas, įvažiavimą/  išvažiavimą ir želdynų plotą.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-05-03 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr.: 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Detaliojo_plano_koregavimo_brezinys

Aiskinamasis_rastas