Sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimas sklype V. Smakausko g. 48

Informuojame apie parengtą žemės sklypo V. Smakausko g. 48 (kad. Nr. 0101/0171:1814), Tarandėje, Vilniaus m., statybos zonos ir ribos, nustatytos Sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliuoju planu, patvirtintu 2001 m. lapkričio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 2365V ir 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 189V, koregavimą, taip pat  kelio servituto panaikinimą vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 p.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų  detalusis planas. TPD Nr.T00055525

Planuojama teritorija: žemės sklypas V. Smakausko g. 48, Tarandės k., kad. Nr. 0101/0171:1814, Pašilaičių sen.

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. +370 699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com

Detaliojo plano koregavimo tikslai: detaliojo plano sklype Nr. 6 statybos zonos ir ribos koregavimas,  kelio servituto panaikinimas.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto  savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 2365V „Dėl sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto  savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 189V „Dėl Vilniaus miesto  savivaldybės valdybos 2001-11-29  sprendimo Nr. 2365V „Dėl sklypo (kadastro Nr. 4103/0600:12) Tarandėje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-06-07 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Pašilaičių seniūnijos skelbimų lentoje, Žemynos g. 1, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt  iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

KOREKTŪROS BRĖŽINYS 2023-05-29

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ