Sklypo Kolektyvo g. 9 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2 (Kolektyvo g. 9 kadastro Nr. 0101/0017:0423).

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO KOLEKTYVO G. 9 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 2 (KOLEKTYVO G. 9, KADASTRO NR. 0101/0017:0423) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas –

suformuoti gatvių raudonąsias linijas, suformavus gatvių raudonąsias linijas esant galimybei prie žemės sklypo Kolektyvo g. 9 (kadastro Nr. 0101/0017:0423) prijungti įsiterpusios valstybinės žemės plotą pakeičiant šio žemės sklypo plotą ir ribas, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su sprendimo projektu, planavimo darbų programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Nuorodos

11128 Inicijavimo_programa_Kolektyvo g. 9 Isakymo_tekstas