Sklypo Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių apie 2,2 ha teritorijoje koregavimas, TPD Nr. K-VT-13-22-397

 

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi viešinami koreguoti detaliojo plano sprendiniai pagal teritorijos planavimo komisijos pastabas: sumažintas užstatymo tankis įvertinus gamtinio karkaso elementų dengiamas sklypų dalis
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Kryžiokų kaime detaliojo plano  sprendinių apie 2,2 ha teritorijoje koregavimas, TPD Nr. K-VT-13-22-397
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 2,2 ha teritorija prie Žaliųjų Ežerų gatvės, Verkių seniūnijoje
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-11 įsakymas Nr. A30-1394/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo buvusiame Kryžiokų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 2,2 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p.  savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. 86 9817868, el. paštas daiva@archd.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus į tris, nustatyti žemės sklypų naudojimo būdą komercinės paskirties, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus ir nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: TPD Nr. K-VT-13-22-397
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: plano ekspozicija ir viešinimas įvyko

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

Galukloniu+dp