Sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo pagrindas: Sprendimas dėl TPD koregavimo (REG195904, 2021-10-15), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-09-15 Nr. A30-2850/21 įsakymu.
Planavimo uždaviniai: nustatyti žemės sklypo prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir kitą galimą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – žemės naudojimo būdą, taip pat nustatyti naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Uždaroji akcinė bendrovė „UAB „Naugarduko 97“.
Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos aikštė 1, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 604 73239, el. paštas vesta@projektavimosprendimai.lt.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros: neatliekamos.
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Viešumo procedūros: Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) darbo valandomis nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. balandžio 08 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo UAB ,,Projektavimo sprendimai“ buveinėje Europos aikštė 1, Vilnius, Vilkpėdės seniūnijoje Savanorių pr. 49, 03130 Vilnius, bei Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. KVT-
13-21-605.
Viešas susirinkimas: vyks 2022 m. balandžio 08 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją: https://us02web.zoom.us/j/81551544969
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti projekto rengėjui ir/ar organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-605) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas
pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Įsakymas+ir+darbų+programa

N97+03-21